header-photo

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups (EP-rups) is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid.Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Dit vindt plaats tussen eind mei en eind juni. In juli-augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes legt in eikenbomen. Op deze manier zullen er het volgend jaar weer nieuwe rupsen te voorschijn komen.

Zuigen Parasitehit Zuigen Parasitehit

Waar heeft de eikenprocessierups zijn naam aan te danken?
Uiteraard omdat de rups in eikenbomen te vinden is. Verder gaat de rups groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (het eikenblad). Brandharen; de haren van de processierups zijn de veroorzakers van de overlast. De larve is in het stadium van zijn larve-bestaan bedekt met haren. Door contact kunnen er klachten ontstaan. Dit kan al na enkele uren (na het contact). De klachten zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of de luchtwegen.

Spinsels EP-rups Eikenprocessierupsrups

Hoe kun je zien dat er rupsen in een eikenboom zitten?
De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote ronde spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen.

Wat doen we er aan?
Behalve wegzuigen, wat we voorgaande jaren ook hebben gedaan, zullen we dit jaar weer op plaatsen waar veel ongemak te verwachten is, op een milieuvriendelijke wijze de eikenbomen behandelen. Dit zal gebeuren met behulp van een spuitkanon achter een tractor. De eikenprocessierupsen zullen met behulp van een biologisch middel (XenTari) worden bestreden. Dit middel heeft een zeer sterke werking  tegen de eikenprocessierups en spaart andere nuttige insecten. Ook voor mensen en huisdieren heeft het middel geen nadelige effecten en bijwerkingen.