header-photo

Training

Wij kunnen voor u diverse trainingen verzorgen, o.a. toolboxmeeting eikenprocessierups, communicatietraining eikenprocessierups en herkenning en monitoren eikenprocessierups. Op deze wijze worden uw medewerkers geinformeerd over de biologie, herkenning en de gevaren van de eikenprocessierups. De traingen worden in overleg met u gepland op een door u gewenste locatie. Hieronder vindt u een voerzicht van de diverse trainingen:

EP-bulletToolboxmeeting EP-rups (± 1,5 uur)
Deze training is voor uitvoerende personen (buitendienstmedewerkers) welke belast zijn met de bestrijding en voor personen die tijdens de aanpak in het “veld” actief zijn met andere werkzaamheden. Er wordt aandacht besteed aan herkenning, gevaren, veiligheid, communicatie, de verschillende bestrijdingsmethode en persoonlijke beschermingsmiddelen.

EP-bulletCommunicatietraining EP-rups (± 2 uur)
Deze training is bestemd voor alle personen binnen een organisatie welke te maken krijgen met de klachten/meldingen m.b.t. de EP-rups. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende stadia van de EP-rups, de gevaren/veiligheid, herkenning, de toegepaste bestrijdingsmethode, aanname en het filteren van de waarde van een melding, voorlichting naar de klager/melder en communicatie intern.

EP-bulletHerkenning en monitoren EP-rups (± 3 uur)
Deze training is bedoeld voor leidinggevende medewerkers. Ook voor uitvoerende medewerkers welke het snoeien van de eiken verzorgen. Tijdens deze training wordt toelichting gegeven over de eikenprocessierups in al zijn stadia, biologie, herkenning, gevaren, de verschillende bestrijdingsmethode en het monitoren in een vroeg stadium om zo het plan van aanpak op te kunnen stellen. Ook veiligheid, communicatie en persoonlijke beschermingsmiddelen komen hier aan bod.